Czynniki sprzyjające zawałowi serca

Zawał mięśnia sercowego to jedna z głównych przyczyn śmierci. Zawał jest także jednym z najczęstszych powikłań choroby wieńcowej. Warto jednak pamiętać, że wyodrębniono pewną grupę czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej dolegliwości. Na niektóre z nich każdy z nas ma wpływ, jednak istnieją pewne czynniki, które są niezależne od naszych działań. Do nich zaliczamy m.

in. wiek, płeć czy uwarunkowania genetyczne. Uważa się, że największa liczba zachorowań przypada w przedziale wiekowym 55-65 lat. Ponadto zawał serca częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Do czynników zależnych od naszych działań zalicza się: poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, styl życia.

W przypadku cholesterolu wyróżnia się kilka jego frakcji. Szczególnie niekorzystna jest frakcja LDL, która przenosi cholesterol do komórek organizmu. Nadmiar tej frakcji często jest przyczyną miażdżycy. Ponadto nieprawidłowe proporcje pomiędzy poszczególnymi frakcjami cholesterolu mogą przyczynić się do rozwoju chorób serca. Z tego powodu należy regularnie wykonywać badania, dzięki którym można określić poziom cholesterolu we krwi.

www.wcudzychbutach.pl

Bardzo istotne jest także zadbanie o odpowiednie ciśnienie tętnicze. Zbyt wysokie ciśnienie może spowodować rozwój innych, bardzo groźnych schorzeń serca. Nadciśnieniu tętniczemu sprzyja nieodpowiednia dieta, głównie obfitująca w sól. Zawał serca może być również efektem niewłaściwego stylu życia. Nadmierny stres, dieta bogata w tłuszcze czy brak aktywności fizycznej nie wpływają korzystnie na pracę serca.