Dłużniku, znaj swoje prawa!

kancelaria prawnicza poznań http://www.mtlumaczenia.pl/tlumaczenia-medyczne

Wśród bardzo wielu przepisów prawnych istnieją także takie, które zabezpieczają interesy dłużnika. Jednym z nich jest fakt, iż może on odmówić spłaty należnej kwoty pieniędzy z tytułu np.

niedotrzymania warunków umowy. W takiej sytuacji wierzyciel może skorzystać zarówno z pomocy prywatnych firm windykacyjnych.

Wówczas może dojść do polubownego rozwiązania kwestii długu. Jeśli jednak dłużnik unika zapłaty, wierzycielowi pozostaje jedynie wstąpienie na drogę sądową, celem zdobycia prawa do egzekucji komorniczej długu.

W tym momencie komornik wkraczając do akcji może zająć część naszego majątku na poczet spłaty wierzytelności, a także zabezpieczyć pieniądze, które uzyskujemy z tytułu pensji. Nie zawsze jednak sprawa windykacji długu jest podparta obowiązującym prawem.

Często zdarza się sytuacja, w której windykator próbuje odzyskać pieniądze za dług, który powstał wiele lat temu. W takiej sytuacji należy powołać się na przedawnienie długu.

www.jacekblawut.pl

Przykładowo za usługi telekomunikacyjne jest to okres trzech lat. Jeśli jednak uznamy dług to przedawnienie nie ma tutaj zastosowania.