Jakie są zaburzenia rytmu serca?

www.downtonabbey.pl analizator składu ciała poznań

Zaburzenia rytmu serca mogą się rozwinąć u osób w każdym wieku. Są one bardzo niebezpieczne, dlatego trzeba jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Wszelkiego rodzaju zaburzenia rytmu serca spowodowane są poprzez nieregularne skurcze tego narządu.

Za prawidłowe wartości częstotliwości skurczu serca uważany jest zakres 60-100 uderzeń na minutę. Można wyróżnić nadkomorowe i komorowe zaburzenia serca. Specjaliści wyróżniają także tachykardię oraz bradykardię.

Ta pierwsza polega na zbyt dużej częstotliwości uderzeń serca. Z kolei bradykardia to zbyt wolna praca serca. Nadkomorowe zaburzenia serca objawiają się migotaniem przedsionków, częstoskurczem przedsionkowym.

Ponadto do tego rodzaju zaburzeń należy zaliczyć także tachyarytmię zatokową. Może ona występować na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego bądź w sytuacjach stresowych. Tachyarytmia zatokowa pojawia się również w poszczególnych jednostkach chorobowych, takich jak nadczynność tarczycy, podwyższona temperatura ciała.

Jest także efektem działania niektórych leków. Pacjenci z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca najczęściej skarżą się na uczucie duszności, zasłabnięcia czy omdlenia. Do komorowych zaburzeń rytmu serca należy zaliczyć głównie częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór.

Do typowych objawów takich nieprawidłowości zalicz się kołatanie serca, uczucie zmęczenia i osłabienia. Wszystkie artymie można wykryć za pomocą badania EKG. Chory powinien znajdować się również pod opieką kardiologa.