Nowa matura z języka polskiego

szkolenia ksef http://www.mtlumaczenia.pl/niemiecki

Uczniów, którzy będą zdawać egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2015 roku czeka bardzo wiele zmian. Jak będzie wyglądał nowy arkusz egzaminacyjny i co zmieni się w maturze ustnej? Na poziomie podstawowym zmianie ulegnie praca pisemna.

Od tej pory będzie ona dłuższa i przyjmie charakter rozprawki problemowej. Uczeń będzie musiał powiązać opisywany utwór z innymi sobie znanymi, a nie bazować jedynie na fragmentach tekstów z arkusza.

Zawsze do wyboru będzie miał ten analizę wiersza. To zadanie będzie wymagać większej samodzielności, inwencji i wykazania się zdolnościami analitycznymi.

Jeszcze większe zmiany zajdą w ustnej wersji egzaminu. Ministerstwo rezygnuje z przygotowywanej przez ucznia pod opieką polonisty prezentacji maturalnej na wybrany temat.

Zamiast tego maturzyści będą odpowiadać na egzaminie na jedno wylosowane pytanie. Tym samym ustna matura z języka polskiego staje się podobna do tej obowiązującej przed reformą z 2005 roku.

Uczniowie ostatnich klas liceów i techników dzięki CKE i Instytutowi Badań Egzaminacyjnych mają dostęp do nowych wersji testów maturalnych.