Przykład z góry

aktywna tablica szkoły podstawowe http://www.mtlumaczenia.pl/niemiecki

Nie ma nic cenniejszego jak świecący pozytywnym przykładem menadżer. Kiedy osoba pełniąca tą funkcję w firmie jest godna zaufania oraz pracuje sumiennie i jest wzorem do naśladowania wyniki całego zespołu i firmy lobbują do góry. Kiedy podwładni mają lidera, którego lubią, szanują i wiedzą, że mogą na nim polegać w każdej sytuacji pracują dużo bardziej efektywnie i chętniej wykonują polecenia. Kierownik, który szanuje ludzi zarówno ze swojego zespołu ale także szefów jest bardziej poważany a także ma większe uznanie.

univers.com.pl

Ludzie mają do niego większy szacunek i zarazem nie obawiają się do niego zwracać z problemami. To często jest kluczem do dobrego przepływu informacji w firmie a także szybkie reagowanie w sytuacjach problemowych. Łatwiej także ustalać reguły i regulamin pracy. Udowodniono, że kiedy komunikaty przekazywane są przez osobę poważaną bardziej docierają i są częściej stosowane a także rzadziej nadużywane.

Kiedy przykład idzie z góry podwładni dużo sprawniej pracują i cenią swojego zwierzchnika.