Szkoła centrum lokalnej aktywności?

Centrum Szkoleniowe Trigger mTłumaczenia.pl

Ostatnio bardzo dużą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne, które mają jednoczyć i angażować społeczność danego miasta czy gminy. Pojawiają się głosy, że centrami takiej lokalnej aktywności powinny stać się szkoły.

Wiąże się to niewątpliwie z faktem, że dziś od placówek edukacyjnych nie oczekuje się wyłącznie przekazywania wiedzy z określonych dziedzin, ale także rozwijaniu w młodych ludziach umiejętności społecznych. A tych Polakom cały czas brakuje.

Dlaczego warto więc otworzyć szkołę na społeczność lokalną? Zauważmy, że są to instytucje publiczne, które często posiadają bardzo dobrze wyposażone budynki, posiadające rozbudowane zaplecze, w postaci boisk czy sal gimnastycznych. Niestety, często są one dostępne dla uczniów tylko w czasie lekcji. Szkoła milanówek, zaprasza dzieci do aktywnego spędzania czasu na boisku szkolnym.

www.crazyorange.pl

Popołudniami i w weekendy – szczególnie mieszkańcy małych miast – tracą więc miejsce, w którym mogliby aktywnie spędzać czas. Szkoły powinny więc zacząć widzieć swoją rolę szerzej – nie tylko przekazywać uczniom wiedzę, ale też zachęcać społeczność lokalną do wspólnych działań.