Wady e-learningu

http://www.mtlumaczenia.pl/wegierski

E-learning zdobył w ostatnich latach bardzo wielu zwolenników. Taka forma nauczania ma oczywiście wiele zalet, do których należą m.

in. szersza oferta edukacyjna, redukcja kosztów kształcenia czy dostosowania tempa nauki do własnych możliwości.

Akademia Asseco

Mimo tego wszystkiego, e-nauczanie nie jest oczywiście pozbawione wad. Minus nauki przez internet to przede wszystkim ograniczenie relacji międzyludzkich.

Bezpośrednie kontakty z drugim człowiekiem – szczególnie, z którym mamy wspólne zainteresowania – są bardzo istotne. Osoby uczące się za pośrednictwem sieci mogą więc czuć się nieco osamotnione.

Dodatkowo czasem uczestnictwo w kursie uniemożliwiają nam przeszkody techniczne, np. zbyt wolne łącze lub okresowy brak dostępu do internetu, przez co nie możemy brać udziału m.

in. w telekonferencjach.

E-learning wymaga od nas też dużo samodyscypliny, a wiele traci motywację do wykonywania zadań w sieci już po pierwszych kilku lekcjach. Wadą e-learningu z perspektywy firm jest też bardzo wysoki koszt jego wdrożenia.