Windykacja prawna czy bezprawna?

Adwokat rozwodowy Bolesławiec tłumaczenia macedoński

Niezależnie od tego czy jesteśmy uczciwymi płatnikami czy celowo unikamy dotyczących nas zobowiązań mamy prawo do bycia traktowanymi zgodnie z przyjętymi prawnie normami społecznymi. Windykatorzy chcąc podwyższyć swoją skuteczność niekiedy zapominają o tych normach i rażąco je łamią. Co możemy wówczas zrobić? Wystosować odpowiednie pismo do prezesa takiej firmy, żądając w nim zaniechania tego typu czynności niezgodnych z prawem.

W ostateczności warto założyć sprawę sądową, jeśli windykatorzy nie przestrzegają prawa. Najczęściej łamanym prawem jest kwestia zakazu nękania. Pomimo, iż jesteśmy dłużnikami, nikt nie ma prawa nękać nas zarówno częstymi rozmowami telefonicznymi, jak również osobistymi wizytami w domu.

jersey.net.pl

Zachowanie to bywa określane specjalistycznie jako stalking. Od niedawna przestępstwo to jest szczegółowo uregulowane w odpowiednim kodeksie. Niezgodne z prawem jest także wszelkiego rodzaju zastraszanie, czy naliczanie wygórowanych odsetek i opłat dodatkowych, rzekomo związanych z obsługą zadłużenia.