Niedokrwienie serca

suplementy diety

Niedostateczne zaopatrzenie serca w tlen jest wynikiem zmian miażdżycowych, które stanowią podłoże choroby niedokrwiennej serca. Choroba wieńcowa jest najbardziej popularnym zaburzeniem w obrębie układu krążenia, a także została wliczona do grupy chorób cywilizacyjnych. Jak sama nazwa wskazuje choroba dotyczy tętnic wieńcowych, które na skutek patologii ulegają przewężeniu, co w efekcie skutkuje niedostatecznym ukrwieniem serca.

www.mieszczanska15.pl

Obraz kliniczny nie jest typowy, jak w przypadku wielu innych chorób, tutaj mamy do czynienia z zawałem serca, angina pectoris, a także dusznicą bolesną. Co gorsza wyleczenie nie jest możliwe, co jeszcze bardziej wskazuje na konieczność wykonywania badań profilaktycznych i diagnostycznych. Ich celem powinno być jak najszybsze wykrycie zmian i niedoprowadzenie do rozwoju choroby.

Niemniej jednak w większości przypadków leczenie choroby wieńcowej polega na wdrożeniu leczenia farmakologicznego, które ma wpłynąć na zmniejszenie bólu. Osoby objęte chorobą, które będą pod stałą kontrolą lekarza, mogą prowadzić normalny tryb życia. W zależności od stadium zaawansowania zmian, a także towarzyszących innych dolegliwości ustala się indywidualny program leczenia.

Niezależnie od przyjmowanych leków, konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian w trybie życia. W postaci rezygnacji z papierosów, a także używek, wprowadzenie diety, ograniczenie stresów, czy zwiększenie aktywności fizycznej. Ale także regularne wizyty kontrolne u lekarza specjalisty.