Jakie są tryby postępowania sądowego?

kancelaria komornicza rzeszów adwokat łódź prawo karne

Niekiedy tradycyjne formy windykacyjne zawodzą. Wówczas konieczne jest odzyskanie należności za pomocą drogi sądowej. Warto jednak pamiętać, że wyróżnia się kilka trybów postępowania sądowego.

Wybór właściwego z nich zależy od efektu, jaki strona chce uzyskać. Jeśli wierzytelność dotyczy pieniędzy, najczęściej wybiera się postępowanie nakazowe. Tego typu postępowania charakteryzują się mniejszymi kosztami i opłatami w porównaniu do pozostałych.

Podczas postępowania nakazowego można zawrzeć korzystne dla obu stron porozumienie czy ugodę. Postępowanie uproszczone dotyczy roszczeń pieniężnych, które nie przekraczają określonej kwoty. Obecnie kwota ta wynosi 10000 zł.

Ten typ postępowania dotyczy także nie uregulowania czynszu najmu mieszkania. W większości przypadków postępowań sądowym stronom przysługuje prawo do apelacji. W postępowaniach sądowych wyróżniamy także postępowanie zwyczajne oraz odrębne.

Ten drugi tryb postępowania cechuje się szybszym przebiegiem rozprawy. Najczęściej skutkuje wydaniem nakazu zapłaty, od którego przysługuje jednak odwołanie. Należy przy tego typu sprawach pamiętać o zachowaniu odpowiednich procedur i wykazywaniu się właściwą wiedzą (trzeba być świadomym co to jest krzywoprzysięstwo i dlaczego należy go unikać).